Industrial level

What defines your level of automation?

Evnen til at automatisere operations, definerer evnen til at konkurrere og skalere i markedet!


Industrial level hjælper din virksomhed med en stærk automationsstrategi og en succesfuld deployment!

Operations lykkedes med at opnå dens fulde potentiale, ved en god strategi og den rigtige proces-, teknologi- og dataunderstøttelse.

Alle gode automationsprojekter, tager udgangspunkt i effektive og rigtige processer, for at fremstille et produkt.

Det rigtige teknologivalg til den rigtige opgave, er essentielt for at nå sit mål i alle aspekter, så som kvalitet, oppetid og throughput.

For at agere i et marked i udvikling, med stadig større efterspørgsel efter sporbarhed, er databåret produktion den rigtige vej at gå. 

Industrial level koncept

Operations


Industrial level's koncept bygger på strategiprincipper og tager derfor naturligt afsæt herfra.

 

Da Industrial level tilbyder uvildig consulting til din virksomhed, opleves en vægtning af de rigtige principper, den rigtige løsning og herfra muligheden for at gå i markedet og vælge de rigtige leverandører.

 

Denne unikke konstellation giver af erfaring et slutprodukt, der langt overstiger forventningerne af hvad der er muligt at opnå.

 

Industrial level driver samarbejdet gennem en struktureret og kvalitetssikret metode som bygger på det vi kalder In-level Pilot™ konceptet, hvor tillid, troværdighed og høj faglighed er baggrunden for at "rejse" med Industrial level.


En In-level Pilot™ yder en service som rummer definitionen bag udtrykket ”konsulent”, altså det at rådgive og yde ekspertbistand inden for et fagligt område.

Da vi i Industrial level brænder for de rigtige løsninger, går vi ekstra langt for at hjælpe og sikre at disse. Dette gøres med teoretisk baggrund, men også en pragmatisk tilgang i din virksomheds unikke produktionsafsnit og produkter.


Pilot begrebet henleder til en ”pilot ydelse” over for din virksomhed hvor der gennem sparring og projektledelse kan sikres at implementering bliver en realitet. Vi ser derfor definitionen for udtrykket ”pilot”, ”en person der sikkert styrer et fartøj”, som en spejling til den ydelse vi kan levere.


Derudover bygger hele det faglige set up på en række In-level Tools™, som gør at det materiale din virksomhed og leverandører efterfølgende modtager står stærkt, med en ensartet kvalitet og fuldt dokumenteret. 


Vi har i Industrial level udviklet konceptet In-level Toolbox™ som indeholder en lang række af de værktøjer vi benytter, og denne toolbox opdateres og udvides løbende.


Et af de gennemgående værktøjer er In-level Strategy Tool™ som specifikt tager din virksomheds overordnede strategi i betragtning for fastlæggelse, udvikling og definition af en automationsstrategi som understøtter at nå visioner og mål.

Proces


Industrial level lægger processerne til grund for det rigtige set up.

 

Industrial level har en pragmatisk tilgang til vurdering, strukturering og optimering af processer ved bagvedliggende brug af bl.a. lean, six-sigma og lignende metoder og værktøjer.

 

Resultatet af Industrial levels arbejde, bliver derfor ikke bare en automatisering af eksisterende processer, men ofte en kulmination af forandrede og optimerede processer sammen med automatisering.

 

Har din virksomhed et ønske om at differentiere sig i markedet og fra sine konkurrenter, er der derved mulighed for at tage et kvantespring med Industrial level som sparrings- og samarbejdspartner.


Nogle af de værktøjer vi benytter os af her, er bl.a.:


  • In-level Analyzing Tool™ til kortlæggelse af både eksisterende og mulige operationsprocesser på udsnit eller hele operations i en virksomhed.


  • In-level Commisioning Tool™ som sikrer projekt-, maskin- og procesimplementering i et kunde- og virksomhedsperspektiv.


  • In-level Scalability Tool™ til at bringe betragtninger om fremtidig skalering i forhold til ny eller eksisterende udstyr.

Teknologi


Industrial level tilbyder sparring og analyse til både eksisterende teknologi- og automationsløsninger, men også i forhold til valg af teknologier, produkter og systemer, i forbindelse med nyudvikling og optimering.

 

Industrial level benytter In-level Tools™ til analyse, valg af og optimering af operations-teknologi og processer. Disse tools bygger på gennemtestede principper og standarder for de omfattende områder.

 

Ved en hver udvikling eller optimeringsopgave opretholder Industrial level fokus på kundens behov for både stabilitet og kvalitet som en naturlig del af den samlede vurdering af opgavens succes.


Nogle af de værktøjer Industrial level benytter her er bl.a.:


  • In-level Tech Tool™ for valg af og korrekt integrering af teknologi, herunder hardware/software i forhold til specifikke problemstillinger og projekter.


  • In-level Implement Tool™ til konvertering, konfigurering, kalibrering og dokumentation for specifikke komponenter eller systemer.


  • In-level OT Tool™ som danner grundlag for et Operations Technology netværk for høj pålidelighed og stabilitet.Der opleves et stadig større behov for funktional-safety og i det hele taget safety i operations. Dette er ligeledes et område hvor Industrial level kan understøtte din virksomhed, både i forhold til eksisterende løsninger, men især også under indkøb af ny teknologi og maskiner. For at sikre den høje kvalitet benyttes Industrial levels, In-level Safety Tool™.

Data


Industrial level har et indgående kendskab, til den opsamling af data der ligger til grund for en effektiv drift.


Dette gælder både horisontalt i operations, på levels hvor realtid betegnes som millisekunder, men også når data skal benyttes vertikalt i din virksomhed på daglig og månedlig basis.

Her er der ofte behov for, KPI'er til at drifte på overordnet forretningsniveau på tværs af forretningsområder via virksomhedens ERP-system.

 

Industrial level kan være med til at beskrive virksomhedens behov, definere omfang og koncept, samt involvere og koordinere deployment af set up, i forhold til Industrial levels Pilot- og Tools koncepter™.


Af specifikke værktøjer benyttes bl.a.:


  • In-level MES Tool™ til at skabe vertikal transparens og effektiv synkronisering med din virksomheds ERP system og samtidig en horisontal styring og datahåndtering i de levels der er dedikeret operations.


  • In-level OEE Tool™ for definering af og opsamling af data til målbare KPI’er for operations. KPI’er baseret på oppetid, throughput og kvalitet.


  • In-level Security Tool™ som tager udgangspunkt i OT-security, herunder risikovurdering, fastlæggelse af protectionlevel og kravspecifikation og beskrivelse af udførelsen.